spot_img
KotiUutisetJo kaksi kolmasosaa korttimaksuista tehdään Suomessa lähimaksuna

Jo kaksi kolmasosaa korttimaksuista tehdään Suomessa lähimaksuna

Lähimaksun suosio on ollut reippaassa kasvussa maksutavan ylärajan noston jälkeen. Kesäkuussa jo yli kaksi kolmasosaa korttimaksuista tehtiin lähimaksuna. Netsin tilastojen mukaan lähimaksujen osuus on kasvanut reilussa vuodessa lähes 20 prosenttiyksikköä. Tiukimpien koronarajoitusten aikana lähimaksujen osuudessa nähtiin pieni notkahdus keskiostoksen summan kasvun myötä, mutta rajoitusten lieventäminen palautti lähimaksut kasvu-uralle. Lähimaksun maksimisummaa korotettiin huhtikuussa 2019 25:stä 50:een euroon.  

Suomalaiset näyttävät ottaneen lähimaksun maksutapana omakseen. Maksaminen näyttämällä maksukorttia maksupäätteelle on nopeudessaan ja yksinkertaisuudessaan yksi helpoimmista tavoista maksaa. Lähimaksu on myös turvallinen, kun henkilökohtaista tunnuslukua tarvitsee syöttää maksupäätteeseen entistä harvemmin. Kontaktittoman maksamisen hygieniaedut ovat nekin nousseet viime aikoina pinnalle.

Kauppiaita ja pankkeja palvelevan Netsin tilastoista käy ilmi, että tällä hetkellä enää noin joka kolmas maksu tehdään PIN-koodin kanssa.

”Lähimaksu on osoittautunut hyväksi ja helpoksi niin kuluttajien kuin kauppiaidenkin kannalta. Sujuvampi kassa-asiointi on molempien etu ja viime aikoina hygieniahyödytkin ovat nousseet arvoonsa. Uskon vahvasti, että lähimaksun suosio kasvaa vielä tästäkin, sillä normaalioloissa lähes yhdeksän kymmenestä korttimaksusta on arvoltaan alle 50 euroa”, kertoo Netsin Suomen maajohtaja Sirpa Nordlund.

Kesäkuussa lähimaksuja oli 67,5% korttimaksuista, kun 2019 maaliskuussa, eli ennen lähimaksurajan nostoa, osuus oli 48,8%

Lähimaksun ylärajan nosto vauhdittaa maksutavan kasvua

Lähimaksun uusi yläraja 50 euroa otettiin Suomessa käyttöön asteittain huhtikuussa 2019. Noston taustalla oli maksualaa sääntelevän teknisen standardin päivitys uuden maksupalveludirektiivin (PSD2) myötä. Tässä yhteydessä ylärajaksi määritettiin 50 euroa. Aiempi raja oli Suomessa 25 euroa.

Huomionarvoista on, että myös mobiilimaksaminen NFC-tekniikalla lasketaan lähimaksamiseksi. NFC-tekniikalla on toteutettu muun muassa Apple Pay, Google Pay sekä kotimainen Pivo. Näissä maksutavoissa ylärajaa ei ole, sillä asiakkaan on avattava laitteen lukitus voidakseen maksaa. Nämä maksutavat toimivat siis tavallisen korttimaksun tapaan, mutta maksu voidaan PIN-koodin sijaan vahvistaa esimerkiksi sormenjäljen avulla.

Turvallisuustilastot ennallaan

Maksamisen ala on panostanut korttiväärinkäytösten estämiseen merkittävästi samaan aikaan kun korttimaksujen määrä on jatkanut kasvuaan. Esimerkiksi Nets on viime vuosina investoinut voimakkaasti moderneihin, tekoälyyn perustuviin väärinkäytönestojärjestelmiin, samaan aikaan kun huippuammattilaisten osaamista on kehitetty entisestään. Lähimaksurajan nosto ei näy väärinkäytöstilastoissa millään tavoin.

”Lähimaksu vähentää huomattavasti väärinkäytösten riskiä, kun PIN-koodia tarvitaan aiempaa harvemmin ja näin ollen koodin urkkiminen vaikeutuu. Lisäksi korttirikolliset ovat merkittävässä määrin siirtyneet toimimaan verkossa, jossa he tavoittelevat suuria määriä korttitietoja kerralla, esimerkiksi tietomurtojen myötä. Lähimaksukortin lukeminen ja tietojen hyödyntäminen rikollisiin tarkoituksiin on teknisesti varsin vaativaa”, Sirpa Nordlund jatkaa.

Vääriin käsiin joutuneen lähimaksukortin väärinkäyttöä ehkäistään monin eri tavoin, muun muassa rajoittamalla peräkkäin tehtävien lähimaksujen määrää, sekä maantieteellisin ja laadullisin rajoituksin. Myös lähimaksukortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kortin myöntäneeseen pankkiin.

Ensimmäiset lähimaksukortit laskettiin Suomessa liikkeelle vuonna 2013.