spot_img
KotiUutisetLuottolaitosten lisäpääomavaatimukset kevenevät Finanssivalvonnan johtokunnan alustavan päätöksen mukaisesti

Luottolaitosten lisäpääomavaatimukset kevenevät Finanssivalvonnan johtokunnan alustavan päätöksen mukaisesti

Finanssivalvonnan johtokunnan 17.3.2020 tekemän makrovakauspuskurivaatimuksia keventävän päätöksen EU-sääntelyn mukainen notifikaatioaika on päättynyt.

Finanssivalvonnan johtokunta teki 17.3.2020 alustavan päätöksen rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri) poistamisesta suomalaisilta luottolaitoksilta. Lisäksi johtokunta päätti muita rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä luottolaitoksia koskevan lisäpääomavaatimuksen (O-SII puskuri) alentamisesta OP Ryhmän osalta.

Lopullinen päätös vaatimusten keventämisestä tehtiin 6.4.2020, ja se tuli voimaan välittömästi. Päätöksen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä edistää luottolaitosten kykyä rahoittaa taloutta.

Finanssivalvonta seuraa tarkasti, että pankit kohdistavat lisäpääomavaatimusten kevennykset talouskriisin vaikutusten lieventämiseen eivätkä ne kanavoidu osinkojen tai tulospalkkioiden maksuun.

Lähde: STT Info