spot_img
KotiUutisetRahastot vai osakkeet – kumpi valita?

Rahastot vai osakkeet – kumpi valita?

Sijoittamisesta on tullut suosittua ja sitä harrastaa nykyään entistä laajempi joukko ihmisiä. Aloitteleva sijoittaja saattaa pohtia sijoituskohteitaan ja määriä, joilla sijoittamiseen voisi ryhtyä. Tyypillisesti pohdinnassa on myös punninta rahastojen ja osakkeiden välillä ja kerromme tässä artikkelissa tarkemmin niiden eroista.

Valinta rahastojen ja osakkeiden välillä riippuu muutamasta asiasta. Sinun tulee ensin tunnustella riskinsietokykyäsi ja pohtia kuinka paljon haluat saada tuottoa siihen nähden. Mitä korkeampaa tuottoa haluat, sitä suuremmat riskit sijoituksessasi on. Sijoittamisen ohella aikaa voi viettää myös nettipelaamisen parissa ja monipuolista pelivalikoimaa tarjoaa nykyään monikin live casino.

Pohdintaa ennen sijoittamista

Kun riskit ja niiden kantokyky on kartoitettu, voi sijoittaja selvittää omat ajalliset resurssinsa sijoituksiensa seurantaan. Sinun tulisi siis kysyä itseltäsi rehellisesti kuinka paljon aikaa sinulla on ja kuinka paljon aikaa haluat yleisesti käyttää sijoituksiesi seuraamiseen. Lisäksi voit kuulostella itseltäsi kiinnostustasi tilinpäätöksien tutkimiseen, eli kuinka paljon nautit niiden seuraamisesta.

Sijoittamiseen liittyy riskien lisäksi myös muita varsinaisia kuluja. Sijoittamisesta maksetaan usein vuosimaksuja ja muita kuluja, joita sijoittajan tulee selvittää. Sinun tulee siis tietää kuinka paljon olet niistä valmis ja kykeneväinen maksamaan. Et halua todennäköisesti vuosittaisia maksuja, jos suunnitelmissasi on ostaa ja pitää. Myös sijoittamiseen liittyvä verotus on otettava huomioon.

Osakkeiden toiminta

Ostetulla osakkeella omistat yrityksestä osuuden ja voit tehdä sillä rahaa kahdella tavalla. Osinkoja tarjoavat osakkeet maksavat sinulle palkkiota kvartaaleittain tai vuosittain. Osingot ovat vuosittaista veronalaista tulovirtaa.

Osakkeista ansaitaan rahaa myös, kun niitä myydään. Voittosi muodostuu myynti- ja ostohinnan erotuksesta, josta vähennetään vielä kulut ja verot. Kauppaa käydään koko ajan hintojen muuttuessa pitkin päivää. Markkinoiden kaatuessa pääset pois milloin tahansa kauppaistunnon aikana.

Myös rahastoilla käydään kauppaa

Rahastoissa yhdistetään paljon osakkeita osakerahastoihin tai joukkovelkakirjoja joukkovelkakirjarahastossa. Jos sijoitat rahastoon, omistat osuuden siitä rahastosta. Rahaston hinta on substanssiarvo, joka on kaikkien omistamiesi arvopapereiden kokonaisarvo jaettuna sijoitusrahaston osuuksien määrällä.

Rahastoilla käydään myös jatkuvasti kauppaa, mutta niiden hinnat sopeutuvat jokaisen arkipäivän päätteeksi. Jos markkinat ovat kaatumassa, se ei ole sinulle sijoittajana hyvä asia.

Tunne eri rahastotyypit

Rahastoja on olemassa hallinnoituja ja pörssiin mukautuvia rahastoja. Rahastolla, jota hoidetaan aktiivisesti on salkunhoitaja, jonka pyrkimyksenä on ylittää markkinat. Tämä vaikuttaa myös rahastojen kuluihin, sillä salkunhoitajan palkkiot on otettava huomioon. Ne, jotka mukautuvat pörssiin, vastaavat indeksiä niiden kulujen ollessa tämän takia pienemmät.

Monenlaisten osakerahastojen ansiosta voit keskittyä tietyntyyppisiin yhtiöihin. Voit valita esimerkiksi pieniä tai suuria yhtiöitä tai voit keskittyä halutessasi vain tiettyyn toimialaan tai maantieteelliseen sijaintiin. Valintanasi on jopa valita kaupankäyntistrategia esimerkiksi niin kutsutut karhumarkkinat tai lyhyen aikavälin markkinat.

Joukkovelkakirjarahastoilla sijoitetaan arvopapereihin, joissa on kiinteä tuotto. Ne tarjoavat alhaisen tuoton, mutta ovat turvallisuushakuiselle sijoittajalle hyvä vaihtoehto. Ne vaihtelevat velkakirjalainan keston mukaan ja rahamarkkinarahastot ovat näistä turvallisimpia ja lyhyimpiä. Ne vaihtelevat myös lainatyypistä riippuen ja vaihtelu voi johtua esimerkiksi yrityslainojen ja kunnallisten lainojen mukaan. Jotkut voiva vaihdella myös korkotason mukaan ja tällöin riskialttiimpia ovat korkeimmat korot.

Riskit ja tuotot rahastoissa ja osakkeissa

Osakkeissa on suuremmat riskit verrattuna rahastojen riskeihin ja sijoitusrahastot vähentävät sijoittamisen riskiä, kun yhdistät paljon osakkeita osakerahastoon tai joukkovelkakirjoja joukkovelkakirjarahastoon.

Riski on pienempi, koska yhdestä virrasta tulevat tappiot tasapainottuvat muiden hyvin toimivien yritysten kanssa. Monipuolistaminen siis vähentää riskiä ja sen takia monet sijoittajat toteavat rahastojen tarjoavan osakemarkkinoille sijoittamisen hyödyt ilman riskejä.