spot_img
KotiUutisetSuomalaiset palasivat säästämisen tielle – säästöt jumittuvat yhä selvemmin tilille

Suomalaiset palasivat säästämisen tielle – säästöt jumittuvat yhä selvemmin tilille

Suomalaisten säästämisaste on noussut yhä vahvemmin. Tilastokeskuksen uusiempien tilastojen mukaan suomalainen säästi huhti-kesäkuussa niin voimakkaasti, että viime 12 kuukauden säästämisaste nousi positiiviseksi kolmen vuoden laskukauden jälkeen.

– Kotitaloudet palaavat säästäjiksi pitkän korpivaelluksen jälkeen. Säästämisasteen nousu toisella vuosineljänneksellä oli niin voimakas, että viimeisimmän vuodenkin säästämisaste nousi positiiviseksi. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat nyt kiivaimmin reiluun seitsemään vuoteen, mikä helpottaa säästämistä, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Tilit yhä suosiossa

Suomalainen säästää yhä enemmän tilille. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan ero kotitalouksien tili-, osake- ja rahastosäästöissä on vain kasvanut kuluvan vuoden aikana.

– Vaikka kotitalouksilla jää säästöön rahaa, se löytää tiensä heikosti sijoituksiin. Rahoitustilipidon mukaan viimeisimmän vuoden aikana talletukset ovat nousseet 13 kertaa enemmän kuin rahastosijoitukset, Nummiaro sanoo.

-Sijoittamisesta on ollut paljon puhetta, mutta toiminta jää kuitenkin vähemmälle. Talletukset dominoivat mutta rahastot sentään vähän lyövät kampoihin.

Ultramatalien korkojen aikana tilisäästöille saatava tuotto on olematon. Silti suomalainen suosii tiliä sen helppokäyttöisyyden ja turvallisuuden vuoksi. LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan peräti lähes kolme neljästä kyselyyn vastanneesta tilisäästäjästä sanoo suosivansa tiliä siksi, että rahat ovat helposti nostettavissa tililtä.

Muun kuin tilisäästämisen suosion kasvusta on viitteitä. Finanssiala ry:n tuoreessa pankkibarometrissa pankinjohtajat arvioivat, että kotitalouksien keskuudessa talletusten suosio laskee edelleen. Sen sijaan osakkeiden ja osakerahastojen suosion pankinjohtajat odottavat kasvavan.

– Finanssikriisi on selvä vedenjakaja kotitalouksien sijoituskäyttäytymisessä. Siihen asti säästöt kohdentuivat sekä talletuksiin että rahastoihin tasatahtiin. Sitten kaaos ja paniikki ajoivat myymään rahastoja aleneviin hintoihin ja rahat laitettiin parkkiin talletuksiin. Todellinen mysteeri on kuitenkin talletusten ja rahastojen jatkuvasti levenevä ”krokotiilin kita”, Nummiaro ihmettelee.

Nummiaron mielestä on mysteeri, miksi kotitaloudet kasaavat kiihtyvään tahtiin lisäsäästöjä pääasiassa talletuksiin.

– Olihan finanssikriisin hurjin sitten 1930-luvun, ehkä se on jättänyt pysyviä pelkotiloja, jotka jumittavat säästäjät talletuksiin. Osakkeiden viime vuosien nettomyynnit voivat myös kertoa sijoittajien lisääntyneestä varovaisuudesta yli kymmenen vuotta kestäneen hyvän nousumarkkinan jälkeen.