spot_img
KotiUutisetTiedätkö mitä älysopimukset ovat?

Tiedätkö mitä älysopimukset ovat?

Älysopimukset ovat koodeja, jotka on tallennettu lohkoketjuun. Ne ovat nimensä mukaisesti kahden osapuolen välisiä sopimuksia, joihin voidaan ohjelmoida erilaisia ehtoja. Näitä ehtoja älysopimus noudattaa automaattisesti. Älysopimuksien ennakoidaan mullistavan maailmaa ja paneudumme niihin tarkemmin tässä artikkelissa.

Älysopimuksissa on kiistattomia etuja, joiden takia ne ovat saaneet paljon huomiota. Niiden perusteisiin kannattaa tutustua, jotta tietää niiden mahdollisuuksista. Älysopimukset toimivat lohkoketjuissa, joihin myös virtuaalivaluutat nojautuvat. Itseasiassa Ethereum on maailman toiseksi suurin kryptovaluuttojen toimija, joka on vahvasti kytköksissä myös älysopimuksiin.

Ethereum virtuaalivaluutta kaiken takana

Ethereum ei ole tarkemmin katsottuna virtuaalivaluutta, vaan kokonainen ekosysteemi. Tässä ekosysteemissä voi laatia muun muassa älysopimuksia ja hajautettuja sovelluksia. Siitä ovat kiinnostuneet myös monet merkittävät yritykset.

Älysopimukset liikkuvat Ethereumin alustalla. Ethereumin on perustanut Vitalik Buterin, joka halusi luoda ekosysteemin, jossa kuka tahansa voi luoda hajautetun sovelluksen. Hajautettu sovellus, eli dApp mahdollistaa puolestaan älysopimuksen toiminnan.

Ethereum julkaistiin vuonna 2015 ja sen taival on ollut sangen mielenkiintoinen ylä- ja alamäkineen. Nykyään se on tunnetuin ja suurin kryptovaluuttojen toimija Bitcoinin jälkeen. Sitä päivitetään paraikaa ja Ethereum 2.0 -version odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa.

Älysopimuksissa paljon hyötyjä

Älysopimukset yksinkertaistavat sopimusten tekoa. Se nimittäin poistaa kolmannet osapuolet, jolloin sopimuksien toteutuminen tehostuu ja ylimääräiset kulut karsiutuvat. Perinteiset sopimukset sisältävät yleensä tiettyjä kuluja ja ne liittyvät esimerkiksi kaupan vahvistukseen.

Älysopimukset ovat myös luotettavia. Lohkoketjuun tallennetut tiedot ja ehdot ovat muuttumattomia, eikä niitä voi peukaloida jälkikäteen. Lohkoketjuteknologian ansiosta älysopimuksia voidaan pitää erittäin turvallisina. Hajautettuja palveluja ei hallinnoida yhden tahon puolesta, yhdessä paikassa. Automatisointi karsii viiveet ja virheet, mikä tekee älysopimuksista entistä tehokkaita.

Älysopimukset kaupankäynnissä – virtuaalivaluutta vaihdannanvälineenä

Älysopimuksiin on ladattu paljon odotuksia ja niissä on lukuisia käyttötarkoituksia. Niitä voidaan käyttää muun muassa rahan ja datan siirrossa. Lisäksi niiden avulla voidaan luoda ja ylläpitää erilaisia sopimuksia.

Jos esimerkiksi asuntokaupat tehdään älysopimuksen avulla, ei siinä tarvita kaupanvahvistajaa. Älysopimukset taipuvat myös laina- ja vakuutussopimusten tekoon ja nykyään monet älysopimukset ovatkin käytännössä lainasopimuspalveluita.

Asunnon ja muiden kauppakohteiden käsittely saattaa mullistua älysopimuksien takia. Jos esimerkiksi autoa, osakkeita tai asuntoa kaupitellaan älysopimuksia hyödyntäen, puhutaan usein toknisaatiosta. Tokenisaatiossa reaalimaailman hyödykkeet siirretään lohkoketjuun.

Älysopimukset toimivat myös ennustemarkkinoilla, esimerkiksi vedonlyönnissä. Tällöin veikkaukset automatisoidaan ja jos pelaaja on veikannut ottelun tuloksen oikein, saa veikkaaja automaattisesti voittosumman älysopimuksen avulla.

Älysopimukset ja arkaluonteiset tiedot

Älysopimuksissa voidaan jakaa henkilötietoja eri tahojen välillä. Terveydenhoidon saralla potilaalla on mahdollisuus säilöä itse oman hoitohistoriansa. Samalla potilas voi päättää, kenelle tietoja jaetaan. Tämä parantaa merkittävästi tietoturvallisuutta.

Haasteeksi voi muodostua lainsäädäntö ja muu viranomaisten sääntely. Älysopimukset saattavat joutua nimittäin taipumaan tiettyjen lakipykälien, kuten GDPR:n kohdalla. Lisäksi esimerkiksi virtuaalivaluutat ovat saaneet kritiikkiä vähäisistä toimistaan yksityissuojan parantamiseksi.

Lohkoketjuteknologia saattaa tuoda ratkaisuja henkilötietojen käyttöratkaisuihin. Käytännössä sen avulla voidaan vaatia käyttäjiä hyväksymään henkilötietojen käytön älysopimuksen laadinnan yhteydessä. Ongelmaksi voi tulla se, että jos esimerkiksi kaupankäynnin kohde saa uuden omistajan, voi tämä kieltäytyä ehdoista.

Älysopimukset ja virtuaalivaluutta voivat muuttaa maailmaa

Digitalisaatio on jo täällä ja maailma ottaa sen saralla yhä suurempia askeleita. Lohkoketjuteknologia on kehittynyt sen mukana ja kaukana ovat ajat, jolloin esimerkiksi Bitcoin oli vain erikoinen aloite.

Lohkoketjuteknologia saattaa muuttaa datan käsittelyä merkittävästi. Dataa kutsutaan jo nytkin uudeksi öljyksi, jolloin mullistus voi olla jättiläismäinen. Toisaalta on myös asiantuntijat, jotka suhtautuvat lohkoketjuteknologiaan varauksellisesti. Tulevaisuudesta ei kuitenkaan koskaan voida varmuudella ennustaa.