spot_img
KotiUutisetVain harva suomalainen mieltää itsensä sijoittajaksi

Vain harva suomalainen mieltää itsensä sijoittajaksi

Suomalaiset osaavat säästää. Vain harvalle säästäminen ja sijoittaminen tarkoittaa samaa asiaa, vaikka säästöjä laitettaisiin rahastoon, sijoitusvakuutukseen tai osakkeisiin.

LähiTapiola Henkiyhtiön teettämän kyselyn mukaan vain 16 prosenttia kyselyn tuhannesta vastaajasta mielsi itsensä sijoittajaksi.

Määrä on yllättävän pieni, sillä Tilastokeskuksen vuoden 2016 kotitalouksien varallisuustutkimuksen mukaan varallisuutta omistavista kotitalouksista yli 41 prosenttia omisti pörssiosakkeita ja/tai rahasto-osuuksia. Yksilöllisiä eläkevakuutuksia oli lähes 23 prosentilla ja säästö- ja sijoitusvakuutuksia 14 prosentilla.

Sijoittajaksi itsensä mieltävien pieni osuus kuvastaa aika hyvin suomalaisten varovaista suhtautumista raha-asioissa. Sijoittaminen varmaankin yhdistetään tietoiseen riskin ottamiseen, eikä moni siksi miellä itseään sijoittajaksi.

Kyselyn mukaan lähes 44 prosenttia mielsi itsensä säästäjäksi. Sen sijaan yli 40 prosenttia sanoi, että ei kuuluu kumpaankaan ryhmään, sillä tuloista ei jää rahaa säästöön.

-Tulojen ja menojen suhde on hieman huolestuttava, kun näin monella rahaa ei jää menojen jälkeen säästettäväksi. Pieni puskuri olisi aina syytä olla, jotta rahaa olisi mahdollisuus säästää, eikä arjen talous ole kädestä suuhun elämistä.

Tili koetaan helpoksi

Selvästi yleisin tapa suomalaisille on säästää pankkitilille. Joillakin tilejä on useita eri säästö- tai kulukohteita varten. Tuloista rahan sivuun laittamista esimerkiksi tilille ei koeta sijoittamiseksi.

Kysely osoittaa, että valtaosalle tilisäästäjälle on selvää tilin tuottamattomuus. Tilisäästöille ei makseta korkoa, joten tilisäästöt eivät kasva.

Kyselyn runsaasta tilisäästäjävastaajasta sanoi suosivansa tiliä sen joustavuuden vuoksi. Kolme neljästä tilisäästäjästä suosii tiliä, koska rahat on nostettavissa tililtä nopeasti. Myös tilin turvallisuus sai useita mainintoja.

-Tilisäästämisen houkuttelevuus on sen riskittömyydessä. Talletussuoja varmistaa, että rahojaan ei voi menettää. Nollakorkoisuuden vuoksi säästöt tilillä eivät kuitenkaan kasva. Päinvastoin säästöjen arvo alenee inflaation syödessä arvoa.

LähiTapiola Henkiyhtiön teettämää kyselyä hallinnoi CINT. Kysely on toteutettu internet-paneelilla ja siihen osallistui kaikkiaan 1012 vastaajaa. Vastaajat olivat iältään 18-65 –vuotiaita. Kysely on toteutettu syksyn 2019 aikana. Kyselyn virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä.