spot_img
KotiUutisetYhä useampi nuori harkitsee ensiasunnon ostoa - korona vaikuttanut joka neljännen suunnitelmiin

Yhä useampi nuori harkitsee ensiasunnon ostoa – korona vaikuttanut joka neljännen suunnitelmiin

Suomalaisnuorten kiinnostus ensiasunnon ostamiseen on kasvanut tasaisen selvästi neljän viime vuoden ajan, selviää Danske Bankin jo kolmatta kertaa teettämästä Ensiasunnon ostajat -kyselytutkimuksesta. COVID-19-epidemia on kuitenkin vaikuttanut monen nuoren mahdollisuuksiin hankkia ensiasuntoa.

Danske Bankin teettämän Ensiasunnon ostajat 2020-kyselytutkimuksen mukaan peräti 40 prosenttia 18–35-vuotiaista vastaajista harkitsee nyt omistusasumista aktiivisesti, kun vuonna 2018 määrä oli 35 prosenttia ja vuonna 2016 vastaavasti 28 prosenttia.

”Kyselytutkimuksen tulokset vastaavat myös tosielämän tilannetta pankin näkökulmasta: nuoret ensiasunnon ostajat ovat liikkeellä, ja omistusasuminen kiinnostaa nuoria vahvasti. Koronatilanteella oli kuitenkin muita asunnonostajia voimakkaampi tilapäinen vaikutus nuorten aktiivisuuteen; ensiasunnon ostajien lainakyselyt ja taloudellinen mielenrauha notkahtivat maalis-huhtikuussa selvästi rajummin kuin muiden asunnonostajien”, sanoo Danske Bankin Vähittäispankkitoiminnasta vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

”Kesää kohti myös ensiasunnon ostajien luottamus näyttää toipuneen hyvää vauhtia, ja tammi-kesäkuussa myöntämiemme ensuasuntolainojen määrä ja volyymi ovat kokonaisuudessaan viime vuotta suurempia. Aktiivisimmin ensiasunnon ostamista harkitsevat työelämään jo siirtyneet nuoret, joilla on vakiintunut tulotaso. Asunnon omistaminen nähdään paitsi kotina, myös tapana säästää ja kerryttää varallisuutta”, Laine-Tolonen jatkaa.

Kiinnostus asunto-omistamista kohtaan on vahvaa myös niiden nuorten keskuudessa, jotka eivät juuri nyt suunnittele asunnon ostoa aktiivisesti. 82 prosenttia vastaajista haluaisi hankkia asunnon tulevaisuudessa. Osuus on kuitenkin pienentynyt hieman, sillä vuonna 2018 luku oli 87 prosenttia.

”Unelma omasta asunnosta elää nuorissa, ja harva haluaa jäädä pysyvästi vuokralle. Vuokralla asuvista moni pitää nykyistä asumismuotoaan kuitenkin joustavampana sen hetkiseen elämäntilanteeseensa nähden, kun taas omistusasumisessa joustavuus tulee esiin esimerkiksi lyhennysvapaiden muodossa. Ensiasunnon ostoa voi jarruttaa haluttomuus tehdä kompromisseja asunnon sijainnin ja koon suhteen, jolloin säästämisaika pitenee”, Laine-Tolonen kertoo.

Vaikka ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut tasaisesti viime vuosina, on asunto-omistaminen yleistynyt edelleen hieman 18–35-vuotiaiden keskuudessa. 28 prosenttia vastanneista omistaa asunnon tällä hetkellä yksin tai yhdessä kumppaninsa kanssa. Vuonna 2018 luku oli prosenttiyksikön pienempi.

”Kun tarkastellaan nuorten tyytyväisyyttä omaan asumismuotoonsa, ovat omistusasujat ylivoimaisesti tyytyväisin ryhmä. Tässä korostuu nuorten halu kerryttää omaa varallisuuttaan ja toisaalta vapaus remontoida tai sisustaa kotiaan mieleisekseen.”

Koronavirus vaikuttanut neljänneksen suunnitelmiin

Maaliskuusta alkaen Suomessa vaikuttanut COVID-19-epidemia näkyy myös nuorten suhtautumisessa ensiasunnon hankintaan. 23 prosenttia 18–35-vuotiaista vastaajista kokee koronaviruksen hidastavan ensiasunnon ostoa, 4 % vastanneista ei enää näe ensiasunnon ostoa lainkaan mahdollisena.

Eniten koronavirus on vaikuttanut ostoaikeisiin heillä, jotka näkevät ensiasunnon pelkästään sijoituksena. Heistä 30 prosenttia kokee joutuvansa lykkäämään asunnon hankintaa. Alueellisesti vaikutus nähdään suurempana Helsingin ja Uudenmaan alueella asuvien keskuudessa.

Koronavirus jarrutti etenkin ensiasunnon ostajien päätöksiä, selviää Danske Bankin lainakannasta. Ensiasunnon ostajien lainakyselyt vähenivät tammikuun luvuista maaliskuussa jopa 42 %, kun muiden lainakyselyiden määrä laski vain 12 %.

”Harva kertoo ensiasunnon ostamisen perusteeksi sitä, että lainan lyhennykset pakottavat säännölliseen säästämiseen. Juuri tämä mekanismi saattaa silti olla merkittävä pitkällä aikavälillä. Muuten säästäminen unohtuu helposti kokonaan, mikä on inhimillisesti ymmärrettävää, mutta lyhytnäköistä”, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Ensiasunnon ostaminen on nuoren elämän suurimpia taloudellisia päätöksiä. Samalla se on myös opettavaista. 34 prosenttia asunnon jo hankkineista kiinnittäisi nyt enemmän huomiota sijaintiin ja 30 prosenttia remonttitarpeisiin. Vanhemmilla vastaajilla korostuu lisäksi asunnon energiatehokkuus eli ekologisuus.

Tietoja tutkimuksesta:

  • Kyselytutkimuksen Danske Bankille on toteuttanut Taloustutkimus.
  • Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 27.3.-8.4.2020 välisenä aikana.
  • Tutkimuksessa haluttiin selvittää ensiasunnon ostamista ja siihen liittyviä asioita haastattelemalla valtakunnallisesti suomalaisia 18-35-vuotiaita, potentiaalisimpia ensiasunnon ostajia tai jo sellaisen hankkineita.
  • Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1028 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, jotka edustavat tässä tutkimuksessa noin 1,2 miljoonaa 18-35-vuotiasta suomalaista.

Lähde: STT Info