spot_img
KotiUutisetÄlä menetä rahaa – huomaa nämä asiat hakiessasi arvonlisäveropalautusta toisesta EU-maasta

Älä menetä rahaa – huomaa nämä asiat hakiessasi arvonlisäveropalautusta toisesta EU-maasta

Suomalaiset elinkeinonharjoittajat voivat hakea arvonlisäveron palautusta toisessa EU-maassa ostetuista tavaroista ja palveluista sekä toiseen EU-maahan maahantuoduista tavaroista. Edellytyksenä on muun muassa, että yrityksellä ei ole toisessa jäsenmaassa kiinteää toimipaikkaa eikä yritys ole rekisteröitynyt tai velvollisuutta rekisteröityä toiseen jäsenmaahan.

Esimerkiksi kuljetusliike voi hakea toisesta EU-maasta arvonlisäveron palautusta polttoaineen hintaan sisältyneestä arvonlisäverosta, kun yrityksen ajoneuvoon on tankattu polttoainetta tässä toisessa jäsenmaassa.

Hakemukset on viime vuoden marraskuusta lähtien tehty OmaVero-palvelussa. Hakemuksen tekemisessä kannattaa olla huolellinen ja muistaa muun muassa seuraavat asiat.

Hakemuksen tekeminen
OmaVero-palvelu ohjaa hakijaa palautushakemuksen tekemisessä, mutta vain osittain. Hakemusta ei esimerkiksi voi tehdä ennen hakemusjakson päättymistä. Hakemuksen hyväksymisen edellytykset vaihtelevat kuitenkin jäsenmaittain, joten OmaVero-palveluun ei ole rakennettu jäsenmaakohtaisia estäviä tarkistuksia. Hakemuksen voi siis pystyä lähettämään, vaikka se ei sisältäisikään kaikkia jäsenmaan edellyttämiä tietoja.

OmaVero-palvelussa hakemuksessa on ilmoitettava myös niin sanottu laatukoodi – pääkoodi (esim. Polttoaine), alakoodi (esim. Polttoaine kulkuneuvoihin, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia) ja tarkentava koodi.

Hakemuksen saattaa pystyä tekemään ja lähettämään vaikka näitä koodeja ei olisi ilmoittanutkaan. Esimerkiksi Itävalta on hylännyt palautushakemuksia sillä perusteella, että näitä koodeja ei ole huomattu ilmoittaa.

Asian ratkaiseminen ja lisätietojen pyytäminen hakijalta
Palautusjäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää täydentäviä lisätietoja, mutta menettelyissä voi olla maakohtaisia eroja. EU on julkaissut verkkosivuillaan maakohtaiset ohjeet palautushakemusasioissa noudatettavista menettelyistä.

Näistä maakohtaisesta ohjeista kannattaa kuitenkin tarkistaa, koska niitä on viimeksi päivitetty. Tieto löytyy ohjeen oikeasta yläkulmasta. Esimerkiksi Suomen osalta ohjeen viimeinen päivitys on maaliskuulta 2015, joten tiedot ovat tällä hetkellä jo osin vanhentuneet.

Palautusjäsenvaltio voi lähettää selvityspyynnön sen jälkeen, kun hakija on saanut vastaanottokuittauksen. Selvityspyyntö ei tule hakijalle kuitenkaan OmaVero-palveluun vaan asian selvittely tapahtuu täysin OmaVero-palvelun ulkopuolella hakijan ja palautusjäsenvaltion veroviranomaisen välillä.

Esim. tilitoimisto ei voi suoraan OmaVerosta nähdä, onko yritykselle tullut palautushakemusta koskeva mahdollinen lisäselvityspyyntö vai ei. Asiakkaan kanssa pitää siis sopia menettelytavat, jotta mahdollisiin lisäselvityspyyntöihin tulee vastattua ajallaan.

Päätöksen tiedoksianto
Verohallinnon verkkosivuilta löytävässä ohjeistuksessa kerrotaan päätöksen tiedoksiannosta seuraavasti: ”Kun hakemuksesi on käsitelty, saat siitä tiedon joko sähköpostitse tai kirjeenä. Saat myös päätöksen OmaVeroon, jos palautusmaa on hyväksynyt tiedonantotavaksi OmaVeron. Joistakin maista saat päätöksen vain OmaVeroon.”

Verohallinnon sivuilta ei löydy maakohtaista tietoa siitä, millä tavoin jäsenmaat huolehtivat tiedoksiannosta. Osa jäsenmaista, esimerkiksi Itävalta, toimittaa päätöksen aina Verohallinnolle, joka julkaisee ne OmaVero-palvelussa. Osa jäsenvaltioista ei koskaan toimita päätöksiä Verohallinnolle vaan hoitaa itse tiedoksiannon. Osa jäsenvaltioista taas käyttää molempia tiedoksiantotapoja.

Mikäli yritys on valinnut OmaVero-palvelun asetuksista, että Verohallinto lähettää verotuspäätökset paperipostissa, yritys ei kuitenkaan saa postitse toiseen jäsenmaahan tehtyihin arvonlisäveropalautushakemuksiin perustuvia toisen jäsenmaan tekemiä päätöksiä. Nämä päätökset tulevat tiedoksi vain OmaVero-palveluun.

Tilitoimiston ja sen asiakasyrityksen onkin tärkeää sopia, miten huolehditaan siitä, että päätös tulee myös sen henkilön tietoon, jonka tehtävänä on hakea mahdollista muutosta, jos hakemusta ei olekaan hyväksytty esim. yllä mainittujen koodien ilmoittamisessa tehtyjen virheiden vuoksi.

Hakemuksen uudistaminen
Lähtökohta on, että hakemukseen tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta, jos esim. Itävalta on tehnyt kielteisen päätöksen asiassa, kun kuljetusliike ei ollutkaan ilmoittanut tarvittavia koodeja hakemuksen yhteydessä ja ratkaisu on tehty vaikkapa ilman lisäselvityspyyntöjä – tai jos siihen ei ole huomattu reagoida.

Jos valitusaika on ehtinyt kulua umpeen, niin tällöin ollaan jo lähes siinä pisteessä, että esimerkiksi polttoainemenoihin sisältyneet arvonlisäverot on menetetty.

OmaVero-palvelu ei tosin estä uuden hakemuksen tai aiemman hakemuksen uuden version lähettämistä. Eri jäsenmailla voi kuitenkin olla rajoituksia sen suhteen, kuinka monta hakemusta vuosittain otetaan vastaan. Palautusjäsenvaltio siis päättää, ottaako se OmaVero-palvelussa tehdyn uuden hakemuksen tai uuden version vastaan ja millaisen päätöksen se sen johdosta tekee.

Suomessa yleinen hallinto-oikeudellinen periaate hakemusasioissa on ollut, että annettava päätös ei saa ns. oikeusvoimaa vaan hakemuksen voi uudistaa hylkäävän päätöksen jälkeen menestyksekkäästi hakemusajan merkeissä ainakin, jos hakijalla on esittää esim. uusia perusteita hakemuksen tueksi.

Tällaisen yleisen oikeusperiaatteemme varaan ei kuitenkaan kannata jättää tätä arvonlisäveroasiaa, kun kyse on toisessa jäsenmaassa tehtävästä päätöksestä. Pikemminkin on syytä huolehtia, että:

  • hakemus on huolella täytetty ja jätetty ajallaan ja 
  • tilitoimiston ja asiakkaan kanssa on sovittu, kuka huolehtii mahdollisista lisäselvityspyynnöistä ja lisäksi
  • tilitoimiston ja asiakkaan kanssa on sovittu, miten huolehditaan siitä, että päätökset tulevat tiedoksi sille, jonka tehtävänä on huolehtia mahdollisesta muutoksenhausta (esim. toisessa jäsenmaassa tehty päätös saattaa tulla yksinomaan OmaVero-palveluun, mutta tällainen päätös ei lähde asiakkaalle paperipostissa, vaikka asiakas on valinnut verotuspäätösten tiedoksisaantitavaksi paperipostin).

Lähde: MyNewsDesk